MIESZALNIKI DO WYLEWANIA NA GORĄCO TYP MP

1 099,00 

Mieszalniki typoszeregu MP o pojemności roboczej od 10 do 100 litrów przeznaczone są do mieszania i wylewania produktu na gorąco. Urządzenia te znalazły szczególnie zastosowanie w cyklicznym napełnianiu wylewnic szminek kosmetycznych i higienicznych oraz czopków farmaceutycznych.

Zbiornik cylindryczny ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub 316L z dnem stożkowym i płaszczem grzewczym, który dla zapewnienia efektywnego procesu grzania oraz ochrony przed oparzeniami otoczony jest płaszczem izolacyjnym z powierzchnią polerowaną na lustrzany połysk.

W płaszczu grzewczym umieszczone są grzałki elektryczne o mocy zależnej od pojemności zbiornika. Dla odczytu i regulacji temperatury płaszcza zamontowany jest termoregulator z wyświetlaczem aktualnej temperatury, który współpracuje z czujnikiem temperatury Pt 100 zamocowanym w płaszczu grzewczym.

Zbiornik zamknięty swobodną pokrywą z wycięciem na wał mieszadła.

Demontowalne mieszadło przystosowane do rodzaju mieszanego produktu z płynną regulacja obrotów w celu dostosowania do różnych lepkości produktu. Mieszadło zamocowane na obrotowym ramieniu umożliwia łatwy dostęp do wnętrza zbiornika dla umycia po procesie.

Dla zapewnienia ciągłości w pracy okresowej i uniknięcia zastygania masy zamontowano podgrzewany zawór z możliwością regulacji temperatury. Urządzenie umieszczone na stabilnym statywie lub przejezdnej podstawie z regulacją wysokości usytuowania zbiornika.

Kategoria:

Charakterystyka

Dane techniczne:
  • pojemność robocza od 10 do 30 litrów, w opcji do 100 litrów z mechaniczną regulacją wysokości zbiornika
  • regulacja temperatury płaszcza grzewczego do 95 o C, w opcji medium grzewcze olej z regulacją do 150 o C
  • opcja wskazania i regulacja temperatury produktu
  • regulacja temperatury podgrzewanego zaworu spustowego
  • w celu uniknięcia przekroczenia zadanych wartości temperatur zastosowano regulatory P.I.D. (stopniowanie mocy i tempa grzania)
  • mieszadło z płynną regulacją obrotów z wyświetlaczem wartości

OPCJE

W celu pojemnościowego dozowania mas na gorąco mieszalniki można wyposażyć w dozującą głowicę typ C.2. Głowica dozująca podłączona bezpośrednio do czołowego zaworu spustowego mieszalnika lub za pomocą specjalnego ramienia do króćca spustowego w dnie mieszalnika.

  • Płynny zakres dozy od kropli wzwyż
  • Regulacja czasu pracy głowicy dozującej
  • Regulacja prędkości pracy głowicy dozującej
  • Regulacja temperatury podgrzewania głowicy dozującej