Ważna informacja dla klientów ws. firm Spomet i Urmix

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż  spółki: Spomet Sp. z o.o. (z siedzibą w Marcinkowie pod Olsztynem) oraz Urmix Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie), reprezentowane przez Mariusza Witaka (Spomet oraz Urmix) i Witalija Turowca (Urmix), podejmują próby oferowania mieszalników homogenizujących jako urządzeń pochodzących z Firmy Urliński, a także próby oferowania mieszalników homogenizujących skopiowanych z projektów oraz dokumentacji Firmy Urliński.

Powyższe spółki rozpowszechniają na swoich stronach internetowych nieprawdziwe informacje:

Od początku swojej działalności produkujemy maszyny do przemysłu kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego. Z biegiem lat zdążyliśmy wyspecjalizować się na tyle, że dziś jesteśmy liczącą się jednostką na rynku branżowym.

Naszym partnerem jest firma Urmix sp. z o.o., która posiada wyłączne prawa do sprzedaży sprzętu technologicznego produkowanego przez Spomet sp. z o.o. na rynek rosyjski. W ciągu ostatnich 13 lat takim partnerem była znana polska firma Urliński, to pod jej logo kryły się nasze produkty. Teraz są one dostępne w znacznie niższej cenie choć tak samo dobrej jakości bezpośrednio od nas lub za pośrednictwem naszego partnera na rynek rosyjski – Urmix sp. z o.o.”

Od wielu naszych kontrahentów dowiadujemy się, iż działania powyższych spółek wprowadzają ich w błąd i rodzą szereg wątpliwości co do pochodzenia oraz jakości urządzeń oferowanych przez spółki Spomet i Urmix.

W związku z powyższym informujemy, że:

  • wszystkie informacje przedstawione na stronie internetowej spółek Spomet i Urmix, dotyczące Firmy Urliński i urządzeń Firmy Urliński  są nieprawdziwe, naruszają prawo i wprowadzają klientów w błąd,
  • spółka Spomet nigdy nie produkowała mieszalników homogenizujących, które oferowała i oferuje Firma Urliński. Spółka Spomet wykonywała jedynie najprostszy z elementów jakim jest konstrukcja zbiornika do tych maszyn,
  • elementy wykonywane przez PPHU Spomet były wykonywane na podstawie projektów Firmy Urliński i pod nadzorem Firmy Urliński. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do tych elementów, jak i do całych maszyn, należą wyłącznie do Firmy Urliński i są prawnie chronione,
  • w ofercie spółek Spomet i Urmix nie ma oryginalnych urządzeń Firmy Urliński.

Pragniemy poinformować, że Firma Urliński podjęła już stosowne kroki prawne, przewidziane przepisami cywilnymi i karnymi, w celu zakazania spółkom Spomet i Urmix prowadzenia działań szkodzących interesom i renomie Firmy Urliński.

Ponadto oświadczamy, iż w chwili obecnej, pomiędzy Firmą Urliński a spółkami Spomet i Urmix, nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.

Informujemy również, że pomiędzy Firmą Urliński, a Mariuszem Witakiem oraz Witalijem Turowcem nie istnieją żadne powiązania gospodarcze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności i pochodzenia oferowanych Państwu mieszalników homogenizujących czy wątpliwości w zakresie powiązań oferentów z Firmą Urliński, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z nami:

FIRMA URLIŃSKI

ul. Wał Miedzeszyński 172

04-987 Warszawa

Tel.: 22 8938210 lub 22 5140500

Fax: 22 8938065

e-mail: urlinski@urlinski.com.pl