Ważna informacja dla klientów ws. firm Spomet i Urmix

Szanowni Klienci Firmy Urliński,

W ostatnich dwóch latach mogliście Państwo zetknąć się z informacjami o Firmie Urliński, rozpowszechnianymi przez firmę Spomet Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie koło Olsztyna i firmę Urmix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ewentualnie przez osoby z zarządu tych Spółek – Mariusza Witaka i/lub Witalija Turowca.

Informacje na temat Firmy Urliński, jakie zostały rozpowszechnione przez Spomet Sp. z o.o., Urmix Sp. z o.o., Witalija Turowca i Mariusza Witaka były i są nieprawdziwe, naruszały prawo i bezprawnie szkodziły renomie Firmie Urliński.

W związku z tym, przed Sądem Okręgowym w Olsztynie oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wszcząłem sprawy przeciwko tym półkom, żądając odwołania nieprawdziwych informacji, przeprosin i zadośćuczynienia na rzecz instytucji kultury polskiej.

Informuję, że dwie z tych spraw już się prawomocnie zakończyły; pozostałe są w toku.

Sąd Okręgowy w Olsztyniezakazał firmie Spomet Sp. z o.o. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, nakazał przeproszenie Firmy Urliński i opublikowanie tych przeprosin w prasie oraz na stronie internetowej, a także zasądził sumę na rzecz Fundacji Kultury Polskiej.

Kilka dni po tym wyroku, w drugim procesie, Urmix Sp. z o.o. zaproponowała mi ugodę, w której przystała na wszystkie moje żądania, tj. zobowiązała się zaprzestać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, przeprosić mnie za naruszenia prawa oraz zamieścić przeprosiny w prasie ogólnopolskiej, zagranicznej i w Internecie.

Zarówno w wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, jak i w ugodzie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, wyraźnie jest stwierdzone, że informacje półek Spomet Sp. z o.o. i Urmix Sp. z o.o. były „nieprawdziwe i wprowadzające w błąd”.

Na marginesie dodaję, że firmy Spomet Sp. z o.o. i Urmix Sp. z o.o. do tej pory nie wykonały obowiązków nałożonych prawomocnie przez Sądy.