Promocja!

LABORATORYJNY ASEPTYCZNY MIESZALNIK PROCESOWY MM-ZUT 10 CCF

999,00 

Mobilne mieszalniki typu MM-ZUT 10/30/50 CCF to nowoczesne i zaawansowane procesowe urządzenia laboratoryjne przeznaczone do wytwarzania płynnych produktów farmaceutycznych, o umiarkowanej lepkości, w warunkach aseptycznych – dzięki wyposażeniu w zawory membranowe oraz mieszadło magnetyczne, umożliwiające pełne odizolowanie procesu od otoczenia.

Pełna automatyzacja pozwala na zaprogramowanie wszystkich procedur i prowadzenie ich w sposób powtarzalny.

Kategoria:

Charakterystyka

Charakterystyczne cechy laboratoryjnego mieszalnika procesowego w wykonaniu aseptycznym:
 • urządzenie wykonane zgodnie z regułami cGMP, podzespoły z wymaganymi atestami (FDA, A3)
 • wysoka jakość powierzchni : Ra≤0,4 µm
 • płynna regulacja obrotów mieszadła magnetycznego
 • płynna regulacja temperatury, nie tylko produktu ale i płaszcza – w obiegu ciekłego nośnika ciepła – w celu uniknięcia rozkładu termicznego wrażliwych komponentów
 • możliwość bezpośredniego grzania parą i chłodzenia wodą lodową w celu przyspieszenia wymiany ciepła i podniesienia zdolności produkcyjnej mieszalnika
 • sterowanie wartością nadciśnienia i podciśnienia w zbiorniku
 • możliwość wprowadzania gazu obojętnego pod ciśnieniem
 • urządzenie przystosowane do przeprowadzania procesu sterylizacji SIP– z algorytmem Fo
 • możliwość poboru próbki w trakcie procesu technologicznego – przez zawór poboru sterylizowany parą SIP
 • sterowanie zgodne z wytycznymi GAMP
 • definiowanie i nastawa dróg zaworowych, zarówno dla procesu jak i cyklu mycia CIP, dzięki zastosowaniu siłowników pneumatycznych do zaworów membranowych
 • zawory procesowe, wyposażone w czujniki otwarcia i zamknięcia, umożliwiające pełną kontrolę procedury wytwarzania oraz mycia CIP
 • wizualizacja stanu zaworów procesowych
 • wbudowane analizatory instrumentalne produktu w wykonaniu sterylnym – z możliwością automatycznej korekty (na przykład pH, zawartości tlenu, przewodnictwa)
 • logowanie (dostęp do sterowania i zarządzania z czterema poziomami : operator, technolog, kalibracja, nadzór) z nieusuwalnym zapisem zdarzeń istotnych dla ustalenia zakresu odpowiedzialności
 • zwarta, mobilna konstrukcja urządzenia, ułatwia transport, i zapewnia wygodną oraz ergonomiczną obsługę, pozwala na obsługę przez stację dokującą
 • dokumentacja techniczna : FS ( Functional Specification), DS (Design Specification) i FAT (Factory Acceptance Tests)
 • na życzenie dokumentacja walidacyjna IQ/OQ