Promocja!

LINIA PROCESOWA DO PRODUKCJI WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

999,00 

Zespół procesowy składający się z mieszalnika homogenizującego typu MZUTL 500 CF oraz topielnika fazy tłuszczowej typu MZUT-EMB 300 SSCF, stanowi nowoczesną linię procesową najwyższej jakości, przeznaczoną do produkcji pół-płynnych farmaceutyków o wysokiej gęstości i lepkości w warunkach sterylnych. Połączenie mieszalnika homogenizującego z mieszalnikiem zadaniowym fazy tłuszczowej wyposażonym w emulsyfikator, pozwala na osiągnięcie dużej wydajności podczas procesu wytwarzania produktów o wysokiej lepkości.
Zastosowanie emulsyfikatora w sposób znaczący przyśpiesza przygotowanie faz skracając czas nawet o 40%.

Jednocześnie, tworzącą się jednorodną fazę, wprowadzamy bezpośrednio na pierwszy grzebień homogenizatora czterogrzebieniowego (system rzeczywisty in-line), co dodatkowo skraca czas trwania całego procesu produkcyjnego o kolejne 20%, dając 100% gwarancję ujednorodnienia całej masy.

Kategoria:

Charakterystyka

Cechy linii procesowej:
 • podest obsługowy, zapewniającego łatwy dostęp do elementów sterowania oraz bezpieczną i wygodną pracę/li>
 • jeden moduł energetyczny zasilający oba urządzenia
 • wyposażony w podgrzewany filtr fazy tłuszczowej transfer z mieszalnika zadaniowego do mieszalnika homogenizującego
 • łatwy dostęp do wszystkich elementów technologicznych linii procesowej
 • ciśnieniowe uszczelnienie homogenizatora i emulsyfikatora w zamkniętym systemie płynu zaporowego
 • możliwość zastosowania napędów chłodzonych wodą umożliwiające pracę w strefie czystej pod nawiewem laminarnym
 • sterowanie funkcjami technologicznymi ze wspólnego panelu dotykowego 7” wraz z archiwizacją przebiegu procesu
 • zawory procesowe wyposażone w siłowniki pneumatyczne ze możliwością definiowania dróg zaworowych z poziomu panelu operatora wraz z podglądem wybranej drogi zaworowej zarówno procesowej jak i dla potrzeb mycia CIP
 • kalibracja odczytu parametrów procesowych
 • logowanie / dostęp do sterowania i zarządzania z czterema poziomami dostępu z kalibracją oraz archiwizacją parametrów pracy
Wyposażenie mieszalnika homogenizującego MZUTL 500 CF:
 • mieszadło kotwicowe ze blachami kierunkowymi oraz dwukierunkowymi zgarniaczami i statycznymi łamaczami fal
 • hydraulicznie podnoszona pokrywa wraz z mieszadłem
 • wysoko wydajny homogenizator cztero-grzebieniowy w recyrkulacji by-pass lub w obiegu zamkniętym
 • bezstopniowa regulacja obrotów mieszadła i homogenizatora
 • zbiornik przeznaczony do pracy w warunkach podciśnienia, umożliwiający próżniowe zasysanie komponentów
 • płaszcz grzewczo-chłodzący dla gazowych i płynnych nośników ciepła
 • regulacja tempa chłodzenia
 • wprowadzanie komponentów bezpośrednio nad homogenizator
 • zintegrowana instalacja mycia CIP wyposażona w głowice obrotowe
Wyposażenie mieszalnika zadaniowego MZUT-EMB 300 SSCF:
 • emulsyfikator służący do rozdrabniania cząstek stałych, skracający czas przygotowania faz
 • ciśnieniowy płaszcz grzewczy zasilany parą
 • automatyczny system mycia CIP za pomocą emulsyfikatora