Scale-up to praktyka powszechnie stosowana przez wiele zakładów produkujących preparaty farmaceutyczne oraz kosmetyczne. Jak wiadomo, każda substancja tego typu powstaje najpierw w laboratorium, gdzie można precyzyjnie i we właściwych proporcjach dobrać potrzebne składniki. W tym procesie konieczne jest również zastosowanie profesjonalnych homogenizatorów i mieszalników laboratoryjnych o odpowiedniej pojemności roboczej. Kiedy receptura produktu zostanie ostatecznie ustalona, należy w następnej kolejności preparat ten wdrożyć do masowej produkcji, przenosząc cały proces ze skali laboratoryjnej na skalę produkcyjną.

Znaczenie powtarzalności

W procesie scale-up kluczowe jest, aby podczas przenoszenia procesów na skalę produkcyjną zachować odpowiednie proporcje oraz powtarzalność rezultatów osiągniętych w laboratorium. Mieszalniki oraz homogenizatory powinny być tak dobrane, aby zapewnić odpowiednie warunki podczas produkcji kosmetyków oraz medykamentów.

Przy opracowywaniu receptury w laboratorium warto wykonać cały proces technologiczny również w skali pilotażowej, stosując mieszalniki o pojemności roboczej między 30 a 50 litrów. Dzięki temu można łatwiej i precyzyjniej dostosować wszystkie istotne parametry do produkcji wielkoskalowej. Wśród nich należy wyróżnić temperaturę procesu (dynamikę grzania i chłodzenia), sposób dozowania składników, czas mieszania komponentów oraz intensywność procesu homogenizacji. Ma to wpływ na uzyskanie jednorodnego i stabilnego preparatu o pożądanej jakości przy minimalnych stratach produkcyjnych.

Najlepszy mieszalnik laboratoryjny do opracowania nowego produktu

Na etapie wdrażania formuły technologicznej, używane są niewielkie mieszalniki laboratoryjne, będące odpowiednikami pełnowymiarowych urządzeń do produkcji leków czy kosmetyków. Doskonałym wyborem będzie w takim przypadku mieszalniki MZUTL 2 o maksymalne pojemności roboczej 2 litry, przy minimalnej ok. 0,6 litra. To kompaktowe urządzenie pozwoli znacznie obniżyć koszty opracowania nowych receptur.

Wykorzystane w mieszalniku rozwiązania są identyczne jak te zastosowane w całym typoszeregu naszych urządzeń. Przeniesienie produkcji na większą skalę nie będzie więc nastręczać jakichkolwiek trudności.

Podsumowanie

Kluczowym etapem w produkcji preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych jest przeniesienie procesu ich wytwarzania z laboratorium na linię produkcyjną , co jest możliwe dzięki urządzeniom procesowym budowanym zgodnie z zasadami scale-up, jakie oferuje firma Urliński