Zgodnie z prognozą PMR rynek kosmetyków w naszym kraju w lipcu 2019 roku może osiągnąć wartość 24 485 milionów złotych. Stanowi to wzrost o 3,2% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie obserwuje się również znaczny wzrost świadomości konsumentów (59% klientów deklaruje, iż przed zakupem sprawdza skład produktu), co wymusza na producentach konieczność ciągłej poprawy jakości swoich kosmetyków. Dzięki nowoczesnym homogenizatorom i mieszalnikom można w znaczący sposób poprawić jakość produktów kosmetycznych.

Homogenizatory – w jaki sposób wpłyną na parametry produktu kosmetycznego?

Jak już wspominaliśmy, wysoka jakość produktów kosmetycznych jest dla współczesnych konsumentów bardzo ważna. Homogenizatory pozwalają ją podnieść między innymi poprzez:

  • Zmniejszenie wielkość cząstek – wielkość cząstek czynnych jest jednym z najważniejszych czynników determinujących stopień wchłanialności kosmetyku. To z kolei przekłada się bezpośrednio na skuteczność produktu oraz obniżenie kosztów jego produkcji (możliwość użycia mniejszej ilości substancji aktywnych) przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu efektywności działania gotowego produktu.
  • Wytwarzanie stabilnej emulsji – przemysłowe metody produkcji kosmetyków wykorzystujące proces homogenizacji pozwalają na tworzenie o wiele trwalszych emulsji (brak niekorzystnego zjawiska rozdzielania się poszczególnych faz produktu – stałej oraz płynnej) przy jednoczesnej redukcji ilości użytych emulgatorów. Jest to szczególne ważne właśnie dziś, gdy konsumenci cenią sobie szczególnie naturalność kupowanych produktów kosmetycznych (57% respondentów deklaruje chęć zakupu produktu droższego pod warunkiem jego większej naturalności).
  • Rozcieńczanie wysoko aktywnych związków powierzchniowo czynnych – związki te, zwane też surfaktantami lub tenzydami są powszechnie stosowane w szamponach, detergentach, płynach do kąpieli. Homogenizatory, w odróżnieniu od tradycyjnych metod produkcji, pozwalają na otrzymanie kosmetyków charakteryzujących się znacznie wyższymi stężeniami (rzędu nawet 70%) surfaktantów. W efekcie końcowym klient otrzymuje produkt znacznie wyższej jakości.

Przemysłowe metody produkcji kosmetyków wykorzystujące nowoczesne homogenizatory i mieszalniki są przyszłością branży kosmetycznej w naszym kraju oraz na całym świecie.