MIESZALNIK HOMOGENIZUJĄCY TYP MZUTL-H 50 CCF

Mobilny, ciśnieniowy mieszalnik z homogenizatorem horyzontalnym i ciśnieniowym płaszczem grzewczo – chłodzącym przeznaczony do produkcji wyrobów farmaceutycznych o średniej lepkości, wymagających dokładnego rozpuszczenia gruboziarnistych komponentów stałych w pierwszej fazy produktu (np. wodnej) – przed homogenizacją z fazą drugą (np. tłuszczową) – wraz z cyklem obróbki termicznej i cyklem CIP.

Dzięki zastosowaniu programu do tworzenia receptur, użytkownik może zdefiniować i zaprogramować dowolną formułę, a wysokiej jakości podzespoły i staranne wykonanie urządzenia zapewniają całkowitą powtarzalność procesu. Dzięki wewnętrznie spójnej konstrukcji całego typoszeregu naszych mieszalników homogenizujących (od 5 do 5000 L – zgodnie z regułami scale-up) istnieje możliwość szybkiego przeniesienia procesu ze skali laboratoryjnej do technicznej.

Kategoria:

Charakterystyka

Mieszalniki homogenizujące typu MZUTL umożliwiają przeprowadzenie procesów technologicznych w ściśle kontrolowanych warunkach:
 • urządzenia wykonane zgodnie z regułami cGMP, podzespoły z wymaganymi atestami (FDA, A3)
 • płynna regulacja obrotów mieszadła kotwicowego – z blachami kierunkowymi i zgarniaczami produktu – dwustronnego działania, z prędkościami obwodowymi do 2,5 m/s
 • płynna regulacja obrotów cztero-grzebieniowego homogenizatora, z prędkościami obwodowymi w bezpiecznym dla produktu zakresie do 30m/s
 • homogenizator zapewnia ujednorodnienie produktu, a otwarcie lub zamknięcie poszczególnych zaworów na rurze obiegowej by-pass i instalacji CIP powoduje, że homogenizator spełnia funkcje:
  -napełniania zbiornika surowcami
  -homogenizacji w obiegu by-pass
  -opróżniania zbiornika z gotowego produktu
  -mycia zbiornika i wszystkich elementów majacych kontakt z produktem
 • pneumatyczne oprzyrządowanie podnoszenia pokrywy wraz z mieszadłem
 • płynna regulacja temperatury, nie tylko produktu ale i płaszcza(!)
 • sterowanie wartością podciśnienia w zbiorniku – z autonomiczną pompą próżniową
 • możliwość wprowadzania gazu obojętnego pod ciśnieniem
 • możliwość wyposażonia w mikrolancę do bezpyłowego dozowania komponentów sypkich
 • urządzenie przystosowane do przeprowadzania procesu sterylizacji – z algorytmem Fo
 • możliwość poboru próbki podczas procesu
 • sterowanie zgodne z wytycznymi GAMP
 • definiowanie i nastawa dróg zaworowych, zarówno dla procesu jak i cyklu mycia CIP, dzięki zastosowaniu zaworów z siłownikami pneumatycznymi
 • zawory procesowe wyposażone w czujniki otwarcia i zamknięcia, umożliwiające pełną kontrolę prawidłowości procedur wytwarzania i mycia
 • pełna wizualizacja stanu zaworów procesowych
 • podgląd przebiegu parametrów procesu na wykresie – w funkcji czasu
 • wbudowane analizatory instrumentalne produktu – z możliwością automatycznej korekty (np pH, zawartości tlenu, przewodnictwa)
 • kalibracja odczytu parametrów procesowych
 • logowanie (dostęp do sterowania i zarządzania z czterema poziomami : operator, technolog, service, nadzór) z nieusuwalnym zapisem zdarzeń istotnych dla ustalenia zakresu odpowiedzialności
 • dokumentacja techniczna : FS ( Functional Specification), DS (Design Specification) i FAT (Factory Acceptance Tests)
 • na życzenie dokumentacja walidacyjna IQ/OQ