Promocja!

PRZEJEZDNA STACJA CIP

999,00 

Przejezdna stacja mycia CIP (Cleaning In Place) przeznaczona dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, zgodna z wymaganiami GMP.

Kategoria:

Charakterystyka

Zastosowano procedurę mycia jedno-odczynnikowego (NaOH) obejmujacą:
 • mycie wstępne wodą jałowa ze zrzutem przemywek do ścieków,
 • mycie alkaliczne z zawrotem roztworu do stacji,
 • mycie końcowe wodą jałową ze zrzutem przemywek do ścieków,
 • przedmuch powietrzem czystym – po każdym cyklu płukania.
Wymaga podłączenia:
 • zasilania elektrycznego,
 • czystego sprężonego powietrza min. 3 bar do przedmuchu po myciu,
 • wody jałowej z pętli,
 • odprowadzenia do instalacji ścieków,
 • pojemnika ze stężonym ługiem sodowym.
Wyposażona w niezbędne urządzenia do racjonalnego mycia – bez nadmiernego obciążania oczyszczalni ścieków:
 • zbiornik namiarowy wody jałowej 200 L,
 • zbiornik roztworu obiegowego NaOH 200 L, z grzałkami elektrycznymi i pompą dozującą,
 • pompę myjąco-cyrkulacyjną,
 • pompę strumieniową Venturiego.
Wszystkie urządzenia i instalacje stacji w wykonaniu higienicznym:
 • elementy stykające się z płynami ze stali AISI 316L – polerowanej do Ra 0,2 um,
 • elementy zewnętrzne ze stali AISI 304,
 • zawory klapowe T-Smart z siłownikami, złącza Tri-Clamp, obrotowe głowice myjące do auto-CIP,
 • gniazdo poboru próbek przez septum.
Całkowicie automatyczne sterowanie procedurami CIP i auto-CIP za pomocą zainstalowanego wyposażenia:
 • panel operatorski z wizualizacją i ekranem dotykowym,
 • możliwość wprowadzania haseł i zabezpieczania dostępu na 3 poziomach kompetencji,
 • wszystkie zawory sterowane zdalnie siłownikami pneumatycznymi,
 • sterowanie obrotami pompy myjącej,
 • mozliwość zaprogramowania procedur mycia dla [12] różnych urządzeń procesowych:
  – definiowanie procedur płukania wstępnego, mycia zasadniczego oraz płukania końcowego z określeniem ilości pulsów, czasu trwania pulsu oraz parametrów technologicznych tj. obroty pompy myjącej, czas trwania przedmuchu, temperatura roztworu NaOH, stężenie roztworu NaOH – w przypadku dwóch ostatnich parametrów gdy wartości odbiegają od zadanych urządzenie przechodzi do procedury przygotowania NaOH – podgrzewa lub/i dozuje stężone NaOH z pojemnika ze stężonym ługiem sodowym
 • automatyczne mycie zbiornika roztworu NaOH,
 • przygotowywanie i podgrzewanie roztworu NaOH – z możliwością predefiniowania parametrów oraz kontrolą okresu jego przydatności,
 • automatyczny mycie zbiornika wody i namiar wody jałowej,
 • monitorowanie ciśnienia mycia, ciśnienia przedmuchu, poziomów wody jałowej i roztworu NaOH, stężenia NaOH, temperatury płynów myjących,
 • alarmy i blokady od przekroczeń parametrów z możliwością definiowania wartości alarmów,
 • zarządzanie poborem próbek,
 • dzięki wbudowanej drukarce – drukowanie raportu po każdej procedurze mycia z danymi operatora, przebiegiem czasowym, podstawowymi parametrami cykli i alarmami,
 • możliwość kalibracji urządzeń pomiarowych.