News

Aktualności

KONIEC OSZUSTW WITALIJA TUROWCA I MARIUSZA WITAKA!

W ostatnich dwóch latach kilkakrotnie informowaliśmy Was o kolejnych wyrokach sądów polskich, dotyczących firm Urmix Sp. z o.o., Urmixltd.Sp. z o.o lub Spomet Sp. z o.o.

Te kolejne wyroki stwierdzają, że firmy Urmix Sp. z o.o., Urmixltd.Sp. z o.o lub Spomet Sp. z o.o. dopuszczają się nieuczciwej konkurencji wobec Firmy Urliński, bezprawnie kopiują urządzenia Firmy Urliński, rozpowszechniają nieprawdziwe, wprowadzające klientów w błąd informacje o Firmie Urliński i jej produktach.

Jak wybrać właściwe urządzenie? Fakty i mity (Homogenizatory)

Stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych przy produkcji leków stało się koniecznym wymogiem. Jednakże chęć zysku i szybkiego zdobycia jak największej liczby klientów, popycha niestety wielu producentów urządzeń procesowych do oferowania technologii nie zawsze będących w zgodzie z wymaganiami, jak również – co gorsza – z ich własnymi deklaracjami. Ile jest zatem prawdy, ile półprawdy, a ile chwytów marketingowych w ich zapewnieniach?

Ważna informacja dla klientów ws. firm Spomet i Urmix

Uprzejmie informujemy, iż spółki: Spomet Sp. z o.o. (z siedzibą w Marcinkowie pod Olsztynem) oraz Urmix Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie), reprezentowane przez Mariusza Witaka (Spomet oraz Urmix) i Witalija Turowca (Urmix), podejmują próby oferowania mieszalników homogenizujących jako urządzeń pochodzących z Firmy Urliński, a także próby oferowania mieszalników homogenizujących skopiowanych z projektów oraz dokumentacji Firmy Urliński.

Urmix i Spomet działają bez porozumienia z firmą Urliński

Uprzejmie informujemy, iż spółki: Spomet Sp. z o.o. (z siedzibą w Marcinkowie pod Olsztynem) oraz Urmix Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie), reprezentowane przez Mariusza Witaka (Spomet oraz Urmix) i Witalija Turowca (Urmix), podejmują próby oferowania mieszalników homogenizujących jako urządzeń pochodzących z Firmy Urliński, a także próby oferowania mieszalników homogenizujących skopiowanych z projektów oraz dokumentacji Firmy Urliński.